2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Om

Våga Vuogga

År 1870 byggde svenska staten några fjällstugor längs den då använda ödemarksleden mot Norge. Dessa placerades ut med ca 20 km avstånd och en av dem var Vuoggatjålme. Meningen var att vägfarande skulle kunna få härbärge för sig själv och sina djur (hästar) och att risken för att omkomma under den strapatsrika fjällfärden skulle minska.

» Läs mer om Våga Vuogga

Vår fjällvärld

Vid planering av turistmutbyggnad har hänsyn tagits till boendemiljön. Detta garanterar även våra gäster en lugn och trivsam atmosfär på en underbart vacker plats. Närmiljön kan inte beskrivas utan måste upplevas.

» Läs mer om vår fjällvärld