2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Vår fjällvärld

rödVuoggatjålme ligger mitt i Arjeplogsfjällen och är närmaste flygbas för flera kända älvars källflöden och det unika vildmarksområdet däremellan. Älvarna och sjöarna är Piteälven med Mavas-Pieskehaure, Skellefteälven med Ikesjaure, Laisälven med Verdijaure och Vindelälven med Tjakkikjaureh. För den naturintresserade finns alla möjligheter att finna det alldeles egna smultronstället antingen intresset gäller fiske, jakt eller andra fjällupplevelser.

År 1870 lät svenska staten bygga några fjällstugor längs den då använda ödemarksleden mot Norge. Stugorna placerades ut med ca 2 mils avstånd, – en av dessa stationerades i Vuoggatjålme. Meningen var att vägfarande skulle kunna söka härbärge för sig själva och sina djur, vilket därmed skulle minska risken att omkomma under den strapatsrika fjällfärden.

polcirkeln vinterAtt trafiken tidvis var ganska omfattande kan man förstå då stallet i Vuoggatjålme hade plats för 17 hästar. Det stora intresset från hästfororna från inlandet vid den här tiden kom sig av de bättre möjligheterna till grundproviantering i Norge jämfört med motsvarande kuststäder på svenska sidan. Medan Bottenviken oftast var frusen vintertid innebar Norges mildare klimat, i kombination med Golfströmmen, öppet vatten långt in i fjordarna (däribland till Rognan).

Arrendatorerna vid Vuoggatjålme och de andra fjällstugorna hade gästgiveriskyldigheter gentemot vägfarande mot en av Länsstyrelsen fastställd prislista. Därutöver ansvarade man också för en enklare typ av vinterväghållning, buskning av isarna, samt bultning med häst. Fjällstugorna kom senare att omvandlas till Norrländska fjällägenheter, och arrendatorernas förpliktelser kvarstod ända fram till dess att Silvervägen var byggd och farbar 1974.

polcirkeln sommar copyVuoggatjålme förblev väglöst och utan elkraft fram till slutet på 60-talet. På den tiden slutade vägen vid Sädvaluspen, 3 mil härifrån. Transporter fick lösas med hjälp av snövessla vintertid och per båt på sommaren. Även snöskoter började användas till en del de sista åren.

Planerna på Silvervägen hade funnits i mer än hundra år innan de realiserades under 60-talet. Sveriges och Norges kungar medverkade vid invigningen 1975, vilken ägde rum vid gränsen. Samma år byggdes sidovägen in till Vuoggatjålme.

Arvid07 299Vuoggatjålme är idag en modern stugby med såväl stugor av hög standard som några äldre i enklare utförande. Dessutom är det det fasta hemvistet för en familj som lever här året om. Vid planering av turismutbyggnad har därmed särskild hänsyn alltid tagits till boendemiljön, – detta garanterar även våra gäster en lugn och trivsam atmosfär på en underbart vacker plats. Närmiljön kan inte beskrivas utan måste upplevas, endast skalden kan till en del uttrycka sinnesintrycken med ord. Harry Blomberg besökte det närbelägna fallet Rånekjokk och skrev därefter en dikt, här följer ett par strofer.

Arvid juli 2009 094
Djärva som manliga tankar rasa
vilt dina fall sedan tusen år
Störta från Ferras, strömma från Nasa,
innan i Sädvajaur du går
Kommen av jöklar som eviga skrida
vräker du väg över klippor och block
Dånar orkanlikt mot fjällenas sida,
stora, stormande, Rånekjokk