2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Bokningsinformation

Er beställning hos oss enligt denna bokningsbekräftelse är ett ömsesidigt avtal. Vuoggatjålme ska tillhandahålla den vara/tjänst som angivits ovan. På grund av händelser utanför bolagets kontroll (force majeure) såsom katastrof, strejk, brand, maskin/vattenskada eller dylikt äger bolaget rätt att häva avtalet. Kunden skall då så vitt möjligt snarast underrättas och de avgifter och kostnader som betalts till bolaget skall utan avdrag återbetalas.

Bokningsavgift

Bokningsavgiften är en del av det totala priset som normalt tas ut i förväg vid förbokning och gäller då som en delbetalning. Observera att den inte betalas tillbaka vid avbeställning.

Vid kortare förbokning är det opraktiskt att dela upp summan på flera betalningstillfällen och bokningsavgiften ingår då som en specificerad del av totalbeloppet.

Se även avbeställningsvillkoren nedan.

Avbeställning

(inom parentes avser säsongplats för husvagnar).

Observera att det är mycket viktigt att avbeställning sker tydligt och snarast möjligt för undvikande av onödiga kostnader. Utebliven bokningsavgift eller betalning räknas inte som avbeställning.

Avbeställer Ni tidigare än 30 (60) dagar före ankomstdagen, utgår endast bokningsavgift till bolaget.

Vid avbeställning mellan 14 (30) och 30 (60) dagar före ankomst, utgår bokningsavgift plus 30 % av det totala priset till bolaget.

Avbeställning senare än 14 (30) dagar före ankomst accepteras ej.

Avbeställningsskydd

Ett frivilligt tillval.

För oförutsedda händelser kan du skydda dig genom att köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det måste beställas och betalas i förväg och kostar maximalt upp till 10% av bokningens värde och innebär att du i vissa fall kan avbeställa fram till avtalad ankomst utan någon extra kostnad än en expeditionsavgift på 200 kronor.

Ange vid betalning att det är inklusive Avbeställningsskydd och betala det högre beloppet.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

  1. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
  2. det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Välkommen till Vuoggatjålme!

Vi är mycket glada över att Ni valt att besöka oss och vi skall göra vårt bästa för att Ni skall trivas. Här i närområdet har vi en fantastisk natur som ger rika tillfällen till upplevelser för den som har öppna sinnen. Det är våra gemensamma värdefulla resurser som kan vara mycket känsliga för påverkan och måste nyttja med ansvar och förnuft.

Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att respektera de regler som gäller i området och har kommit till enkom för att vårda våra unika naturtillgångar.

Följ därför regler för jakt och fiske och skoterkörning samt visa allmän hänsyn.

Vi i Vuoggatjålme önskar Er en härlig tid i vår fantastiska fjällvärld.